Heerlen, 2 april 2020

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Uitleenlaptop voor leerlingen

In de afgelopen weken hebben wij je regelmatig op de hoogte gehouden over het lenen van een laptop. De aanvraag voor een leenlaptop verloopt via je mentor/studiecoach en op dit moment wordt er door een groep ICT medewerkers van SVOPL gewerkt om de leerlingen die echt geen computer thuis hebben te kunnen helpen.

Sommige leerlingen hebben thuis geen of onvoldoende toegang tot een “eigen” laptop om de lessen goed te kunnen volgen en/of opdrachten te kunnen maken.

Alle beschikbare laptops zijn door de stichting SVOPL verzameld en worden geschikt gemaakt om uit te lenen. De prioriteit ligt bij de examenleerlingen. Op dit moment wordt er ook gekeken hoe wij de overige leerlingen kunnen helpen. Wij vragen de mentoren/studiecoaches om indien er een leerling is met een verzoek voor een leenlaptop is de naam van de leerling door te geven aan de teamleider. Als de aanvraag voor het lenen van een laptop van de leerling is goedgekeurd door de stichting SVOPL, zal meneer Vejzovic in overleg met de mentor/studiecoach van de leerling een afspraak maken om de laptop te komen afhalen samen met één ouder/verzorger.

 Leren op afstand

Inmiddels weten we dat onze school in ieder geval tot de meivakantie gesloten zal zijn. Het onderwijs op afstand gaat echter door. Leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding doen hun uiterste best om het onderwijs op afstand in te richten. Deze samenwerking werpt mooie vruchten af. Elke week leren we gezamenlijk over hoe we dit vorm kunnen geven, hoe we de ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben kunnen verzorgen en hoe we iedereen ‘bij de les houden’.

 Aanwezigheid van leerlingen bij on-line lessen

Letterlijk betekent dit ook dat we de aanwezigheid van leerlingen bij on-line lessen registreren. Dat is niet alleen een verplichting vanuit de leerplichtwet. Wij stellen hiermee ook veilig dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben, ook in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Tips en Tops van leerlingen en ouders

Overigens, willen wij zowel leerlingen als ouders vragen om ons feedback te blijven geven op het onderwijs. Dat kan op een eenvoudige manier met het benoemen van Tips en Tops. Stuur jullie Tips en Tops naar jullie mentor of teamleider. Zij zullen ze doorgeleiden en bespreken met de schoolleiding gebruiken bij het verder vorm geven van het afstandsonderwijs. Alvast dank voor jullie feedback!

 

Profielkeuze havo/atheneum/gymnasium 3

Jullie hebben jullie voorlopige profielkeuze ingevuld. Om tot en definitieve profielkeuze te komen en vast te stellen welke keuzes wel en niet mogelijk zijn, vragen wij nu advies aan jullie docenten. Dit advies geeft elke docenten voor zijn/haar vak. Uiteraard hanteren wij ook de afgesproken normen voor de te kiezen vakken (zie Profielkeuzeboekje, hoofdstuk 2, pagina 5 e.v.). In week 15 (6-10 april) ontvangen wij alle adviezen en de beoordelingen van periode 3.

De teamleiders zullen samen met jullie mentoren jullie voorlopige profielkeuzen bespreken, inclusief de beoordelingen en adviezen van de vakdocenten. In de eerste week na de meivakantie nemen we contact met jullie op. Dan hoor je of je het voorlopig gekozen profiel definitief door kan gaan. Als dat niet kan bespreken we welke profiel dan wel een optie is en wat er nodig is om dat profiel te kiezen.

We hopen dat bovenstaande stappen duidelijk in deze tijd van afstand-werken. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met je mentor.

 

Met vriendelijk groet,

Jolanda Blanker, Mariet Oosterbaan en Jack Cortenraad, teamleiders

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier om je aan te melden bij het Bernardinuscollege

OLYMPIADES

Op het Bernardinuscollege willen we dat leerlingen optimaal voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en leerlingen stimuleren hun talenten te ontwikkelen. We willen ons als school niet neerleggen bij het niveau van de goede middelmaat maar juist de leerlingen stimuleren optimaal te presteren zoals in de nieuwe missie en visie van het Bernardinuscollege beschreven wordt. Deelname aan de Olympiades kan de leerlingen uitdagen om op een hoger niveau te presteren. Leerlingen die aan tweede rondes hebben deelgenomen laten weten nu echt uitgedaagd te worden. Als ze doordringen tot de landelijke finales gaan hun ogen echt open wat ze eigenlijk al beheersen en wat allemaal mogelijk is. Een leerling die vorig jaar 5e werd bij de landelijke finale gaf bv aan dat ze nu tijdens haar propedeuse Natuurkunde ook al tweedejaars vakken Scheikunde mag volgen als minor omdat ze deel heeft genomen aan de finale van de scheikunde olympiade. Dat zegt genoeg denken wij over het niveau dat onze leerlingen op deze manier kunnen bereiken. En daar doen we het toch allemaal voor …..

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider Havo-Atheneum 1 en Havo 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Monique Palmen
Teamleider Atheneum 1 en Atheneum 2, 3
06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Ronald Deumens
Teamleider Gymnasium 1 en Gymnasium 2 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN

Bij AcVa, academische vaardigheden bereiden we je voor op een academische opleiding, met methodes, technieken en normen. In samenwerking met anderen leer je goed organiseren, plannen, onderzoeken, communiceren, je standpunt verdedigen, informatie vergaren en je resultaten presenteren.

Een goede academicus of wetenschapper is nieuwsgierig, wil weten hoe iets werkt, denkt kritisch, verzamelt nauwkeurig informatie en reflecteert voortdurend op wat er gebeurt of gebeurd is. Daarvoor moet je goed naar je eigen rol durven kijken, en organiseer je samen met anderen een project. Je leert ook interpreteren: hoe je informatie op een systematische manier duidt, daar conclusies aan verbindt, hoe je het opschrijft en presenteert. Je neemt je verantwoordelijkheid, kunt positieve feedback geven en ook durven ontvangen. Zo wordt een academische werkhouding heel vanzelfsprekend.

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Ronald Deumens
Teamleider 1 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

Debbie Ceiler
Onderwijsdirecteur gymnasium

06 51 83 69 43
d.l.ceiler@bernardinuscollege.nl

Guy de Munck
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06-46216739
geaj.munck@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Monique Palmen
Teamleider 1, 2, 3

06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Jolanda Blanker
Teamleider 4, 5, 6

06 42 48 61 33
Jla.blanker@bernardinuscollege.nl

John Reumkens
Onderwijsdirecteur atheneum

06 14 06 23 87
j.j.reumkens@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider 1, 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Sander Persoon
Teamleider 4, 5

06 51 69 68 51
s.persoon@bernardinuscollege.nl

Peter-Paul Lenssen
Onderwijsdirecteur havo

06 14 06 23 16
ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

PROFIELVERDIEPING

Vanaf 4-havo volg je een van de vier profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Wat kun je daar later allemaal mee? Naast de lessen ontmoet je mensen uit bedrijven of een hogeschool, werk je aan een stageopdracht of volg je een verrijkingsprogramma dat je elders in deze menubalk vindt. Dit is onderdeel van je Loopbaan Oriëntatie Begeleiding, gericht op het hbo. Het mooie is dat je zo ervaart en doet waar je goed in bent en welke vervolgstudie bij jou past, zodat je deze bewust kunt kiezen.

TEA

Vanaf de eerste klas leer je je kwaliteiten kennen in drie ‘stromen’:

  • Technasium waarin techniek en technologie centraal staan
  • Economie & Ondernemen met economie, ondernemen en maatschappij
  • Arts met kunst, talen en cultuur

Je werkt in een project waarin je begint met een onderzoeksvraag en ontwerpt hoe je het project vormgeeft. Vaak zijn het bedrijven die je vragen mee te denken over een oplossing, waardoor je op een boeiende manier verschillende vakken leert die hiermee te maken hebben. Je werkt samen met andere leerlingen dus het is ook belangrijk dat je goed plant en overlegt. Na afloop presenteer je de resultaten.

APOLLO

Apollo is de zoon van oppergod Zeus en Leto, een dochter van de Titanen. Hij is de meest inspirerende god van het Griekse pantheon. Als god van licht, rede en orde belichaamt hij de beschaafde kant van de menselijke natuur en als leider van de negen muzen is hij de beschermer van kunsten en wetenschappen. Omdat hij daarnaast als enige Griekse god zijn eigen naam aan de Romeinen heeft doorgegeven, en dus evenzeer Grieks als Romeins is, hebben wij hem gekozen als beschermheer van ons gymnasium.

BUSINESS SCHOOL

De Bernardinus Business School (BBS) start in klas 4. Gedurende een tweejarig programma gaan jullie in teamverband een eigen bedrijf opgericht, een junior company. Binnen je bedrijf leer je samenwerken, organiseren, presenteren, netwerken. Ook volgen jullie workshops en zijn jullie te gast bij vervolgopleidingen, bedrijven. Tevens bezoeken we plekken in de regio waar ondernemers jullie willen ondersteunen.

CAMBRIDGE

Je kunt vanaf de derde klas op havo of atheneum een internationaal erkend certificaat voor Engels halen, het zogenoemd Cambridge Certificate in Advanced English. Met dit diploma krijg je vrijstelling voor toelatingstoetsen voor het vak Engels op veel internationale opleidingen. Ook op universiteiten in Nederland volg je colleges soms in het Engels.

TECHNASIUM

Welk schooltype ook het best bij jou past, je kunt overal vanaf de start kiezen voor het Technasium. Dat is een werkvorm waarin je samen met anderen aan levensechte opdrachten werkt van bedrijven, waardoor je op een boeiende manier de standaard vakken krijgt. Bovendien leer je zo goed hoe je later samenwerkt: door goed met elkaar te overleggen, je mening te vormen en samen te organiseren, oplossingen te vinden en deze te presenteren. Tijdens de lessen Onderzoek en Ontwerpen (O&O) kruip je in de huid van een architect, ecoloog, ingenieur of medisch specialist.

DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

SOCIAL MEDIA