Heerlen, 23 maart 2020.

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

De nieuwe week is begonnen na een weekend waarin wij allen door de media overspoeld zijn met actuele nieuwsfeiten over het leven in Nederland tijdens de Coronacrisis. Op maandagavond volgt mogelijke nieuwe informatie waar de school op moet anticiperen. In de vorige week hadden de volgende zaken binnen de school hoge prioriteit: de organisatie van het ‘leren op afstand’, de reorganisatie van de schoolexamens voor de examenkandidaten en het communiceren met leerlingen, medewerkers en ouders. Wij geven deze week met name aandacht aan de zorg voor elkaar, het vertrouwen geven aan elkaar. Er gebeurt veel om ons heen, iedereen heeft punten van zorg en misschien wel angst voor en over naasten, familieleden of iedereen stelt zich vragen over het verloop van de komende tijd. Wat komt er op mij af? Hoe ga ik om met de veranderde omstandigheden?
Deze weken starten de schoolexamens voor de examenleerlingen op dinsdag 24 maart. De betrokken leerlingen zijn in voorbereiding en dit gaat bij de één mogelijk bijna vanzelf maar de ander stelt vragen over hoe een en ander gaat verlopen? Wij kunnen niet alles voorzien wat er gaat gebeuren op termijn. Wij willen graag luisteren, meedenken en daar waar mogelijk oplossingen bedenken. In ieder gezin, zeker bij de examenleerlingen, zullen er ook besluiten genomen worden die passen bij een ieders verantwoordelijkheid; ben ik fit om schoolexamens te maken? Kan ik mijn examens maken op basis van mogelijk aanwezige gezondheidsrisico’s voor mij en ook voor mijn omgeving? Het is wat ons bezig houdt en naast de feitelijke informatie is het persoonlijke kompas met gevoel een belangrijke onderdeel om keuzes te maken. Ook vandaag hebben wij zeer diverse meningen gehoord over hoe om te gaan met de crisis; een leerling zie zeer gefocust kan blijven op zijn voorbereiding en leerlingen die zich zorgen maken over de gehele situatie. Het is een kenmerk van deze surrealistische tijd. Er is natuurlijk geen sprake van goed of fout. Het is een gegeven waar wij samen rekening mee moeten houden en elkaars denkbeelden zoveel mogelijk moeten respecteren. Wij doen ons best om te helpen en een zo veilig mogelijk omgeving te creëren binnen de mogelijkheden die wij hebben. Zijn er vragen of opmerkingen neem dan direct even contact op met de mentor of de teamleider.
Stand van zaken….
Vorige week zijn we gestart met het verzorgen van onderwijs op afstand en er zorg voor te dragen dat de examenleerlingen in staat gesteld worden hun schoolexamens af te ronden binnen de wettelijke kader van de overheid en richtlijnen van het RIVM.
Om het onderwijs op afstand zo snel mogelijk op te kunnen starten, hebben we gekozen om het bestaande rooster als uitgangspunt te nemen. Onze studiecoaches en mentoren hebben hun begeleidingstaak (digitaal) geïntensiveerd en staan dagelijks in contact met hun leerlingen (digitaal en/of telefonisch).
De komende weken willen we ons onderwijs op een wat andere wijze gestalte geven:
1. Naast de begeleiding door de studiecoaches en mentoren willen we ook een digitale hulplijn opzetten, voor leerlingen die vragen hebben over de huidige gebeurtenissen en zich zorgen maken over hoe om te gaan met dit ingrijpende en complexe proces.
2. Het onderwijs zal minder gericht moeten zijn op het alleen maar maken van opdrachten en huiswerk, waardoor er ruimte komt voor onze leerlingen om met elkaar of met hun docent, mentor in gesprek te gaan over deze crisis en wat dit met eenieder doet
3. Derhalve zal ook een nieuw rooster gemaakt worden, waardoor leerlingen meer ruimte krijgen, doordat het aantal digitale contactmomenten teruggebracht zal worden.
4. Om te zorgen dat leerlingen zo min mogelijke belast worden, wordt er met een systeem gewerkt: Microsoft Teams (zie bijlage)
Schoolexamens leerlingen examenklassen
Vanaf morgen worden de schoolexamens van periode 3 afgenomen. De school hanteert de door de overheid aangegeven aanpak. We willen dan ook de eindexamenleerlingen nogmaals uitdrukkelijk verzoeken om zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden i.v.m. de veiligheid van iedereen.
Dat wil zeggen: 1,5 meter afstand houden van elkaar, ook tijdens het zich verplaatsen naar de lokalen in de school, en niet naar school komen bij klachten van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten en/of koorts. Wij hebben de zorg voor alle leerlingen. Wanneer je kucht of hoest kan dit zondermeer grote gevolgen hebben voor leerlingen met chronische aandoeningen die nu geen klachten hebben maar wel klachten met verstrekkende gevolgen kunnen krijgen. Om deze reden bestaat de kans dat als je klachten hebt en je komt naar het examen dat wij je niet kunnen toelaten. Mocht dit het geval zijn weet dan dit nooit persoonlijk van aard is maar in het belang van de veiligheid van allen.
Heeft de leerling meerdere schoolexamens op een dag dan kan het Open Leer Centrum, De Studio of de Leerlingenkantine gebruikt worden. Hanteer ook in deze ruimtes de bovenstaande richtlijnen s.v.p.
Wanneer de leerling niet kan deelnemen aan een of meerdere schoolexamens vanwege gezondheidsklachten, gezondheidsrisico’s of anderszins, dan zullen we op een later moment naar inhaalmogelijkheden gaan kijken.
Leerlingen met tijdverlenging maken hun schoolexamens volgens het rooster respectievelijk in lokaal 257 (havo 5) en 256 (vwo 6). Deze schoolexamens worden verplaatst naar lokaal 251 (Havo5) en 250 (vwo 6), omdat we er hier voor kunnen zorgdragen dat de leerlingen alle schoolexamens aan dezelfde computer kunnen maken. Dit komt de hygiëne ten goede.
Mondelingen Nederlands
Mevrouw Gossens en de heer Biessen nemen de mondelingen voor Nederlands af op afstand, dat wil zeggen via Microsoft Teams. De leerlingen van deze docenten ontvangen hier aparte info over van mevrouw Gossens en de heer Biessen. Het oorspronkelijk rooster voor de mondelingen wordt hierbij aangehouden.

Groeten, let goed op jezelf en de mensen die naast je staan,

Guy de Munck
rector

Klik hier om je aan te melden bij het Bernardinuscollege

OLYMPIADES

Op het Bernardinuscollege willen we dat leerlingen optimaal voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en leerlingen stimuleren hun talenten te ontwikkelen. We willen ons als school niet neerleggen bij het niveau van de goede middelmaat maar juist de leerlingen stimuleren optimaal te presteren zoals in de nieuwe missie en visie van het Bernardinuscollege beschreven wordt. Deelname aan de Olympiades kan de leerlingen uitdagen om op een hoger niveau te presteren. Leerlingen die aan tweede rondes hebben deelgenomen laten weten nu echt uitgedaagd te worden. Als ze doordringen tot de landelijke finales gaan hun ogen echt open wat ze eigenlijk al beheersen en wat allemaal mogelijk is. Een leerling die vorig jaar 5e werd bij de landelijke finale gaf bv aan dat ze nu tijdens haar propedeuse Natuurkunde ook al tweedejaars vakken Scheikunde mag volgen als minor omdat ze deel heeft genomen aan de finale van de scheikunde olympiade. Dat zegt genoeg denken wij over het niveau dat onze leerlingen op deze manier kunnen bereiken. En daar doen we het toch allemaal voor …..

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider Havo-Atheneum 1 en Havo 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Monique Palmen
Teamleider Atheneum 1 en Atheneum 2, 3
06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Ronald Deumens
Teamleider Gymnasium 1 en Gymnasium 2 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN

Bij AcVa, academische vaardigheden bereiden we je voor op een academische opleiding, met methodes, technieken en normen. In samenwerking met anderen leer je goed organiseren, plannen, onderzoeken, communiceren, je standpunt verdedigen, informatie vergaren en je resultaten presenteren.

Een goede academicus of wetenschapper is nieuwsgierig, wil weten hoe iets werkt, denkt kritisch, verzamelt nauwkeurig informatie en reflecteert voortdurend op wat er gebeurt of gebeurd is. Daarvoor moet je goed naar je eigen rol durven kijken, en organiseer je samen met anderen een project. Je leert ook interpreteren: hoe je informatie op een systematische manier duidt, daar conclusies aan verbindt, hoe je het opschrijft en presenteert. Je neemt je verantwoordelijkheid, kunt positieve feedback geven en ook durven ontvangen. Zo wordt een academische werkhouding heel vanzelfsprekend.

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Ronald Deumens
Teamleider 1 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

Debbie Ceiler
Onderwijsdirecteur gymnasium

06 51 83 69 43
d.l.ceiler@bernardinuscollege.nl

Guy de Munck
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06-46216739
geaj.munck@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Monique Palmen
Teamleider 1, 2, 3

06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Jolanda Blanker
Teamleider 4, 5, 6

06 42 48 61 33
Jla.blanker@bernardinuscollege.nl

John Reumkens
Onderwijsdirecteur atheneum

06 14 06 23 87
j.j.reumkens@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider 1, 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Sander Persoon
Teamleider 4, 5

06 51 69 68 51
s.persoon@bernardinuscollege.nl

Peter-Paul Lenssen
Onderwijsdirecteur havo

06 14 06 23 16
ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

PROFIELVERDIEPING

Vanaf 4-havo volg je een van de vier profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Wat kun je daar later allemaal mee? Naast de lessen ontmoet je mensen uit bedrijven of een hogeschool, werk je aan een stageopdracht of volg je een verrijkingsprogramma dat je elders in deze menubalk vindt. Dit is onderdeel van je Loopbaan Oriëntatie Begeleiding, gericht op het hbo. Het mooie is dat je zo ervaart en doet waar je goed in bent en welke vervolgstudie bij jou past, zodat je deze bewust kunt kiezen.

TEA

Vanaf de eerste klas leer je je kwaliteiten kennen in drie ‘stromen’:

  • Technasium waarin techniek en technologie centraal staan
  • Economie & Ondernemen met economie, ondernemen en maatschappij
  • Arts met kunst, talen en cultuur

Je werkt in een project waarin je begint met een onderzoeksvraag en ontwerpt hoe je het project vormgeeft. Vaak zijn het bedrijven die je vragen mee te denken over een oplossing, waardoor je op een boeiende manier verschillende vakken leert die hiermee te maken hebben. Je werkt samen met andere leerlingen dus het is ook belangrijk dat je goed plant en overlegt. Na afloop presenteer je de resultaten.

APOLLO

Apollo is de zoon van oppergod Zeus en Leto, een dochter van de Titanen. Hij is de meest inspirerende god van het Griekse pantheon. Als god van licht, rede en orde belichaamt hij de beschaafde kant van de menselijke natuur en als leider van de negen muzen is hij de beschermer van kunsten en wetenschappen. Omdat hij daarnaast als enige Griekse god zijn eigen naam aan de Romeinen heeft doorgegeven, en dus evenzeer Grieks als Romeins is, hebben wij hem gekozen als beschermheer van ons gymnasium.

BUSINESS SCHOOL

De Bernardinus Business School (BBS) start in klas 4. Gedurende een tweejarig programma gaan jullie in teamverband een eigen bedrijf opgericht, een junior company. Binnen je bedrijf leer je samenwerken, organiseren, presenteren, netwerken. Ook volgen jullie workshops en zijn jullie te gast bij vervolgopleidingen, bedrijven. Tevens bezoeken we plekken in de regio waar ondernemers jullie willen ondersteunen.

CAMBRIDGE

Je kunt vanaf de derde klas op havo of atheneum een internationaal erkend certificaat voor Engels halen, het zogenoemd Cambridge Certificate in Advanced English. Met dit diploma krijg je vrijstelling voor toelatingstoetsen voor het vak Engels op veel internationale opleidingen. Ook op universiteiten in Nederland volg je colleges soms in het Engels.

TECHNASIUM

Welk schooltype ook het best bij jou past, je kunt overal vanaf de start kiezen voor het Technasium. Dat is een werkvorm waarin je samen met anderen aan levensechte opdrachten werkt van bedrijven, waardoor je op een boeiende manier de standaard vakken krijgt. Bovendien leer je zo goed hoe je later samenwerkt: door goed met elkaar te overleggen, je mening te vormen en samen te organiseren, oplossingen te vinden en deze te presenteren. Tijdens de lessen Onderzoek en Ontwerpen (O&O) kruip je in de huid van een architect, ecoloog, ingenieur of medisch specialist.

DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

SOCIAL MEDIA