Heerlen, 25 maart

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Je zit in de eindexamenklas omdat je het kunt

Laten we heel eerlijk zijn; het zijn onrustige en angstige tijden. Die gevoelens leven overduidelijk bij een ieder van ons en dat schuurt met hoe wij willen leven. De school doet binnen haar mogelijkheden er alles aan om samen met onze leerlingen, ouders en medewerkers leerlingen te laten leren op afstand en de examenleerlingen hun examen goed te laten afronden. Minister Slob heeft op 24 maart aangegeven dat de schoolexamens voor juni afgenomen dienen te worden en dat de Centrale Examens niet doorgaan. Wij hebben veel reacties ontvangen van leerlingen en ouders. Deze lopen uiteen van opluchting , maar ook van teleurstelling, angst en gevoelens van onzekerheid; hoe moet dit nu allemaal verder gaan?

Het is op zijn plaats om ons  in deze Updatebrief specifiek te richten op al onze eindexamenleerlingen. Blijf positief, laat je studie nu niet uit je handen vallen, maar blijf studeren, blijf contact houden met je docenten op de momenten waarop je les had in week 11  (9-13 maart), onze docenten en mentoren zijn dan online beschikbaar.  Wellicht gaat de Vergelijking op met de topsporters die nu niet naar de Olympische Spelen gaan maar ook blijven trainen om later te kunnen presteren. Jij bent in onze ogen de topsporter die blijft trainen voor het behalen van je diploma. Minister Slob zei het gisteravond op tv: het diploma van 2020 is evenveel waard als in 2019 en eerder en de doorstroom naar het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderwijs is gegarandeerd. De school zal haar uiterste best doen je zo goed mogelijk te ondersteunen zodat je je diploma kunt behalen. Blijf in contact met je vrienden en vriendinnen, familieleden, nu misschien niet door bij elkaar te komen en gebruik je digitale mogelijkheden daartoe.

‘Je zit in de eindexamenklas omdat je het kunt en je bent ook in deze nieuwe situatie in staat om je diploma te behalen omdat jij het kunt!’.

Voorbereiding afsluitende schoolexamens

Op dit moment zijn medewerkers van de school bezig met het inventariseren van alle zaken omtrent schoolexamen 3. Wij gaan de richtlijnen van de overheid die aan het einde van de week gecommuniceerd worden met de scholen goed bestuderen en zullen het PTA aanpassen in overleg met de medezeggenschapsraad om het mogelijk te maken dat de schoolexamens liefst ‘op afstand’ afgenomen worden. Hoe en wat ga je zo spoedig mogelijk vernemen via de updatebrieven in je mailbox.

Leren op afstand

Vorige week zijn alle Bernardijnen, leerlingen en docenten gestart met het ‘leren op afstand’ en iedereen heeft dit geweldig gedaan. Wij hebben nu allen ervaringen, vaak positief maar er zijn ook punten van zorg over de hoeveelheid werk, het inleveren van de leerbewijzen enzovoorts. Microsoft Teams is het platform waar wij mee werken. Voor de leerlingen staat in de bijlage de handleiding. Vanaf de week van 30 maart zal binnen het lesrooster het aantal on-line lessen/contactmomenten gereduceerd worden. Alle leerlingen zullen gemiddeld twee tot drie on-line lesmomenten/contactmomenten hebben per dag (één online lesmoment per vak per week) waardoor de tijd voor verwerking van de leerstof ruimer wordt en de balans tussen het leren en het dagelijkse leven in deze onrustige tijd toeneemt. Tevens zullen de docenten ook goed bekijken of de opdrachten in de weekplanner enigszins aangepast kunnen worden wat betreft de studielast (de tijd dat er aan een opdracht/huiswerk) gewerkt kan worden. Daarnaast zal het inlevermoment voor de leerbewijzen niet vrijdag 27 maart zijn maar woensdag 1 april 2020. Het verschaft ruimte om ook aandacht te geven aan onze gevoelens en om de draai te vinden binnen het thuis leren en leven tijdens deze crisis. In de volgende updatebrief zal er meer specifieke informatie over de werkwijze en het rooster vanaf week 14 opgenomen worden, lees mee….

Hulplijn leren en ondersteuning

Zoals hierboven beschreven hebben wij allen veel ervaringen opgedaan met het ‘leren op afstand’ tot nu toe. Wij kunnen ons echter heel goed voorstellen dat er vragen zijn of zaken die door de leerlingen of ouders besproken moeten worden, of je wilt gewoon even stoom afblazen. Neem dan per e-mail of per telefoon contact op met de mentor of teamleider en geef concrete informatie door die wij kunnen gebruiken om samen met medewerkers te overleggen hoe wij zaken kunnen verbeteren of aangenamer voor leerlingen en medewerkers kunnen maken.

Eerder hebben wij in de nieuwsbrief benoemd dat de crisis veel met ons allen doet; de gevoelens die iedereen heeft en de levensvragen die op ons pad komen zijn verschillend en wij schenken hier aandacht aan. De ondersteuning coördinatoren van de diverse SVOPL scholen bereiden momenteel een ‘helpdesk’ voor waar vragen gesteld kunnen worden of hulp geboden kan worden. Binnenkort ontvang je hier via de updatebrief meer informatie over.

Hierbij een link https://www.nji.nl/coronavirus Nederlands jeugdinstituut met tips, adviezen
hoe omgaan met Corona.

Het leven na het coronavirus

Een medewerker van onze school stuurde dinsdag 24 maart een mooi krantenartikel door naar alle medewerkers, zeer de moeite waard voor ons allen dit artikel eens te lezen onder het motto ‘We shall overcome’ met dank aan docent Nederlands L. Biessen:

“De beroemde Israëlische historicus en auteur Yuval Noah Harari schreef een, in mijn ogen interessant, artikel in de Financial Times van 20 maart over hoe de wereld er zou kunnen uitzien na de coronacrisis. Ik wil het jullie uiteraard niet onthouden”

https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75

Namens de teamleiders en de directie,

groeten en let goed op je gezondheid,

Guy de Munck

rector

 

Klik hier om je aan te melden bij het Bernardinuscollege

OLYMPIADES

Op het Bernardinuscollege willen we dat leerlingen optimaal voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en leerlingen stimuleren hun talenten te ontwikkelen. We willen ons als school niet neerleggen bij het niveau van de goede middelmaat maar juist de leerlingen stimuleren optimaal te presteren zoals in de nieuwe missie en visie van het Bernardinuscollege beschreven wordt. Deelname aan de Olympiades kan de leerlingen uitdagen om op een hoger niveau te presteren. Leerlingen die aan tweede rondes hebben deelgenomen laten weten nu echt uitgedaagd te worden. Als ze doordringen tot de landelijke finales gaan hun ogen echt open wat ze eigenlijk al beheersen en wat allemaal mogelijk is. Een leerling die vorig jaar 5e werd bij de landelijke finale gaf bv aan dat ze nu tijdens haar propedeuse Natuurkunde ook al tweedejaars vakken Scheikunde mag volgen als minor omdat ze deel heeft genomen aan de finale van de scheikunde olympiade. Dat zegt genoeg denken wij over het niveau dat onze leerlingen op deze manier kunnen bereiken. En daar doen we het toch allemaal voor …..

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider Havo-Atheneum 1 en Havo 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Monique Palmen
Teamleider Atheneum 1 en Atheneum 2, 3
06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Ronald Deumens
Teamleider Gymnasium 1 en Gymnasium 2 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN

Bij AcVa, academische vaardigheden bereiden we je voor op een academische opleiding, met methodes, technieken en normen. In samenwerking met anderen leer je goed organiseren, plannen, onderzoeken, communiceren, je standpunt verdedigen, informatie vergaren en je resultaten presenteren.

Een goede academicus of wetenschapper is nieuwsgierig, wil weten hoe iets werkt, denkt kritisch, verzamelt nauwkeurig informatie en reflecteert voortdurend op wat er gebeurt of gebeurd is. Daarvoor moet je goed naar je eigen rol durven kijken, en organiseer je samen met anderen een project. Je leert ook interpreteren: hoe je informatie op een systematische manier duidt, daar conclusies aan verbindt, hoe je het opschrijft en presenteert. Je neemt je verantwoordelijkheid, kunt positieve feedback geven en ook durven ontvangen. Zo wordt een academische werkhouding heel vanzelfsprekend.

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Ronald Deumens
Teamleider 1 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

Debbie Ceiler
Onderwijsdirecteur gymnasium

06 51 83 69 43
d.l.ceiler@bernardinuscollege.nl

Guy de Munck
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06-46216739
geaj.munck@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Monique Palmen
Teamleider 1, 2, 3

06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Jolanda Blanker
Teamleider 4, 5, 6

06 42 48 61 33
Jla.blanker@bernardinuscollege.nl

John Reumkens
Onderwijsdirecteur atheneum

06 14 06 23 87
j.j.reumkens@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider 1, 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Sander Persoon
Teamleider 4, 5

06 51 69 68 51
s.persoon@bernardinuscollege.nl

Peter-Paul Lenssen
Onderwijsdirecteur havo

06 14 06 23 16
ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

PROFIELVERDIEPING

Vanaf 4-havo volg je een van de vier profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Wat kun je daar later allemaal mee? Naast de lessen ontmoet je mensen uit bedrijven of een hogeschool, werk je aan een stageopdracht of volg je een verrijkingsprogramma dat je elders in deze menubalk vindt. Dit is onderdeel van je Loopbaan Oriëntatie Begeleiding, gericht op het hbo. Het mooie is dat je zo ervaart en doet waar je goed in bent en welke vervolgstudie bij jou past, zodat je deze bewust kunt kiezen.

TEA

Vanaf de eerste klas leer je je kwaliteiten kennen in drie ‘stromen’:

  • Technasium waarin techniek en technologie centraal staan
  • Economie & Ondernemen met economie, ondernemen en maatschappij
  • Arts met kunst, talen en cultuur

Je werkt in een project waarin je begint met een onderzoeksvraag en ontwerpt hoe je het project vormgeeft. Vaak zijn het bedrijven die je vragen mee te denken over een oplossing, waardoor je op een boeiende manier verschillende vakken leert die hiermee te maken hebben. Je werkt samen met andere leerlingen dus het is ook belangrijk dat je goed plant en overlegt. Na afloop presenteer je de resultaten.

APOLLO

Apollo is de zoon van oppergod Zeus en Leto, een dochter van de Titanen. Hij is de meest inspirerende god van het Griekse pantheon. Als god van licht, rede en orde belichaamt hij de beschaafde kant van de menselijke natuur en als leider van de negen muzen is hij de beschermer van kunsten en wetenschappen. Omdat hij daarnaast als enige Griekse god zijn eigen naam aan de Romeinen heeft doorgegeven, en dus evenzeer Grieks als Romeins is, hebben wij hem gekozen als beschermheer van ons gymnasium.

BUSINESS SCHOOL

De Bernardinus Business School (BBS) start in klas 4. Gedurende een tweejarig programma gaan jullie in teamverband een eigen bedrijf opgericht, een junior company. Binnen je bedrijf leer je samenwerken, organiseren, presenteren, netwerken. Ook volgen jullie workshops en zijn jullie te gast bij vervolgopleidingen, bedrijven. Tevens bezoeken we plekken in de regio waar ondernemers jullie willen ondersteunen.

CAMBRIDGE

Je kunt vanaf de derde klas op havo of atheneum een internationaal erkend certificaat voor Engels halen, het zogenoemd Cambridge Certificate in Advanced English. Met dit diploma krijg je vrijstelling voor toelatingstoetsen voor het vak Engels op veel internationale opleidingen. Ook op universiteiten in Nederland volg je colleges soms in het Engels.

TECHNASIUM

Welk schooltype ook het best bij jou past, je kunt overal vanaf de start kiezen voor het Technasium. Dat is een werkvorm waarin je samen met anderen aan levensechte opdrachten werkt van bedrijven, waardoor je op een boeiende manier de standaard vakken krijgt. Bovendien leer je zo goed hoe je later samenwerkt: door goed met elkaar te overleggen, je mening te vormen en samen te organiseren, oplossingen te vinden en deze te presenteren. Tijdens de lessen Onderzoek en Ontwerpen (O&O) kruip je in de huid van een architect, ecoloog, ingenieur of medisch specialist.

DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

SOCIAL MEDIA