Heerlen, 18 maart 2020.

Beste leerling, ouder(s),

Dinsdag 17 maart hebben wij je in de brief per e-mail laten weten dat de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs dhr. Slob heeft laten weten dat de schoolexamens voor de eindexamenleerlingen doorgaan. Het is voor alle partijen fijn dat er nu duidelijkheid is. Wij realiseren ons dat de coronacrisis veel onrust met zich meebrengt en tegelijkertijd veel flexibiliteit van iedereen vraagt. Wij doen ons uiterste best om in het belang van onze leerlingen en medewerkers zaken zo goed mogelijk te organiseren. De schoolleiding geeft nu prioriteit aan de eindexamenleerlingen maar dient tegelijkertijd rekening te houden met de richtlijnen van de overheid en het RIVM: veiligheid staat voorop. Wij proberen zoveel als mogelijk in contact te staan met leerlingen, ouders en medewerkers zodat wij de ontwikkelingen die soms erg snel gaan op de juiste manier te vertalen in de school ten behoeve van leerlingen en medewerkers. Wij informeren je regelmatig via een de zogenaamde ‘update brief’ over de ontwikkelingen.
Wij ontvangen hartverwarmende reacties van ouders, vele medewerkers zijn thuis actief aan het werk om de ‘lessen op afstand’ te verzorgen, de studiecoaches en mentoren zijn telefonisch in gesprek met de leerlingen. De leerlingen pakken de leertaken positief op en ontroerend is de opmerking tegenover een van de mentoren: “meneer wij hebben echt geen vakantiegevoel, het voelt wel nog een beetje vreemd allemaal”. Het toont de grote betrokkenheid van iedereen die betrokken is bij de school. In deze brief informeren wij je over actuele zaken tot het moment van versturen van deze brief.
– De schoolexamens voor de eindexamenleerlingen havo 5 en atheneum en gymnasium 6 gaan van start vanaf dinsdag 24 maart 2020.
– De meeste leertaken zijn verstuurd naar de leerlingen. De leerlingen hebben hun eerste indrukken opgedaan met het ‘on-line’ leren . Microsoft Teams zal zo spoedig mogelijk het platform zijn van waaruit de docenten met de leerlingen in contact staan.
– De studiecoaches en mentoren zijn de telefoongesprekken aan het voeren met hun leerlingen.
– De docenten zijn volgens het lesrooster van week 11 (9-13 maart)‘on-line’ bereikbaar voor alle leerlingen. Dit wil zeggen als een klas op woensdag het 4e uur geschiedenis
heeft van mevr. Geurds dat mevrouw Geurds op dat moment de vragen van de leerlingen kan beantwoorden én zelf in contact kan treden met de klas of leerlingen.
– Het ondersteuningsteam heeft telefonisch contact met de leerlingen die gebruik maken van de ondersteuning.
– Op 19 maart buigt de Taskforce (kernteam en ondersteunende medewerkers) zich over de schoolexamens voor de leerlingen van havo 4, atheneum en gymnasium 4 en 5. Hier informeren wij je zo spoedig mogelijk over.
– Op 19 maart zetten wij de volgende stap in het ‘leren op afstand’. De docenten en teamleiders die Microsoft Teams aan het voorbereiden zijn beginnen met het informeren van alle docenten en leerlingen.
– Een paar leerlingen hebben aangegeven graag gebruik te willen maken van een laptop om thuis te kunnen werken. Wij zijn hiermee bezig maar de eindexamenleerlingen die op een laptop van school moeten werken tijdens examens hebben even voorrang. Wij vragen iedereen creatief te zijn; maak een schema in het gezin voor het gebruik van de laptop, vraag de buren, opa of oma of de laptop voor schoolwerkzaamheden gebruikt kan worden. Zodra wij over laptops beschikken en deze kunnen uitlenen laten wij dit weten via de teamleider.
– De leerlingen van havo 4, en atheneum-gymnasium 4 en 5 die zich hebben opgegeven voor deelname aan Het Talent Centraal (HTC) kunnen i.v.m. de Coronacrisis niet deelnemen aan de stage.
– De sponsorloop die gehouden zou worden op vrijdag 10 april zal geen doorgang vinden in verband met de Coronacrisis.
Wij wensen alle leerlingen veel succes toe met de leertaken en hopen dat wij allen gezond blijven!

Guy de Munck
rector

Klik hier om je aan te melden bij het Bernardinuscollege

OLYMPIADES

Op het Bernardinuscollege willen we dat leerlingen optimaal voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en leerlingen stimuleren hun talenten te ontwikkelen. We willen ons als school niet neerleggen bij het niveau van de goede middelmaat maar juist de leerlingen stimuleren optimaal te presteren zoals in de nieuwe missie en visie van het Bernardinuscollege beschreven wordt. Deelname aan de Olympiades kan de leerlingen uitdagen om op een hoger niveau te presteren. Leerlingen die aan tweede rondes hebben deelgenomen laten weten nu echt uitgedaagd te worden. Als ze doordringen tot de landelijke finales gaan hun ogen echt open wat ze eigenlijk al beheersen en wat allemaal mogelijk is. Een leerling die vorig jaar 5e werd bij de landelijke finale gaf bv aan dat ze nu tijdens haar propedeuse Natuurkunde ook al tweedejaars vakken Scheikunde mag volgen als minor omdat ze deel heeft genomen aan de finale van de scheikunde olympiade. Dat zegt genoeg denken wij over het niveau dat onze leerlingen op deze manier kunnen bereiken. En daar doen we het toch allemaal voor …..

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider Havo-Atheneum 1 en Havo 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Monique Palmen
Teamleider Atheneum 1 en Atheneum 2, 3
06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Ronald Deumens
Teamleider Gymnasium 1 en Gymnasium 2 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN

Bij AcVa, academische vaardigheden bereiden we je voor op een academische opleiding, met methodes, technieken en normen. In samenwerking met anderen leer je goed organiseren, plannen, onderzoeken, communiceren, je standpunt verdedigen, informatie vergaren en je resultaten presenteren.

Een goede academicus of wetenschapper is nieuwsgierig, wil weten hoe iets werkt, denkt kritisch, verzamelt nauwkeurig informatie en reflecteert voortdurend op wat er gebeurt of gebeurd is. Daarvoor moet je goed naar je eigen rol durven kijken, en organiseer je samen met anderen een project. Je leert ook interpreteren: hoe je informatie op een systematische manier duidt, daar conclusies aan verbindt, hoe je het opschrijft en presenteert. Je neemt je verantwoordelijkheid, kunt positieve feedback geven en ook durven ontvangen. Zo wordt een academische werkhouding heel vanzelfsprekend.

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Ronald Deumens
Teamleider 1 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

Debbie Ceiler
Onderwijsdirecteur gymnasium

06 51 83 69 43
d.l.ceiler@bernardinuscollege.nl

Guy de Munck
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06-46216739
geaj.munck@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Monique Palmen
Teamleider 1, 2, 3

06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Jolanda Blanker
Teamleider 4, 5, 6

06 42 48 61 33
Jla.blanker@bernardinuscollege.nl

John Reumkens
Onderwijsdirecteur atheneum

06 14 06 23 87
j.j.reumkens@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider 1, 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Sander Persoon
Teamleider 4, 5

06 51 69 68 51
s.persoon@bernardinuscollege.nl

Peter-Paul Lenssen
Onderwijsdirecteur havo

06 14 06 23 16
ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

PROFIELVERDIEPING

Vanaf 4-havo volg je een van de vier profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Wat kun je daar later allemaal mee? Naast de lessen ontmoet je mensen uit bedrijven of een hogeschool, werk je aan een stageopdracht of volg je een verrijkingsprogramma dat je elders in deze menubalk vindt. Dit is onderdeel van je Loopbaan Oriëntatie Begeleiding, gericht op het hbo. Het mooie is dat je zo ervaart en doet waar je goed in bent en welke vervolgstudie bij jou past, zodat je deze bewust kunt kiezen.

TEA

Vanaf de eerste klas leer je je kwaliteiten kennen in drie ‘stromen’:

  • Technasium waarin techniek en technologie centraal staan
  • Economie & Ondernemen met economie, ondernemen en maatschappij
  • Arts met kunst, talen en cultuur

Je werkt in een project waarin je begint met een onderzoeksvraag en ontwerpt hoe je het project vormgeeft. Vaak zijn het bedrijven die je vragen mee te denken over een oplossing, waardoor je op een boeiende manier verschillende vakken leert die hiermee te maken hebben. Je werkt samen met andere leerlingen dus het is ook belangrijk dat je goed plant en overlegt. Na afloop presenteer je de resultaten.

APOLLO

Apollo is de zoon van oppergod Zeus en Leto, een dochter van de Titanen. Hij is de meest inspirerende god van het Griekse pantheon. Als god van licht, rede en orde belichaamt hij de beschaafde kant van de menselijke natuur en als leider van de negen muzen is hij de beschermer van kunsten en wetenschappen. Omdat hij daarnaast als enige Griekse god zijn eigen naam aan de Romeinen heeft doorgegeven, en dus evenzeer Grieks als Romeins is, hebben wij hem gekozen als beschermheer van ons gymnasium.

BUSINESS SCHOOL

De Bernardinus Business School (BBS) start in klas 4. Gedurende een tweejarig programma gaan jullie in teamverband een eigen bedrijf opgericht, een junior company. Binnen je bedrijf leer je samenwerken, organiseren, presenteren, netwerken. Ook volgen jullie workshops en zijn jullie te gast bij vervolgopleidingen, bedrijven. Tevens bezoeken we plekken in de regio waar ondernemers jullie willen ondersteunen.

CAMBRIDGE

Je kunt vanaf de derde klas op havo of atheneum een internationaal erkend certificaat voor Engels halen, het zogenoemd Cambridge Certificate in Advanced English. Met dit diploma krijg je vrijstelling voor toelatingstoetsen voor het vak Engels op veel internationale opleidingen. Ook op universiteiten in Nederland volg je colleges soms in het Engels.

TECHNASIUM

Welk schooltype ook het best bij jou past, je kunt overal vanaf de start kiezen voor het Technasium. Dat is een werkvorm waarin je samen met anderen aan levensechte opdrachten werkt van bedrijven, waardoor je op een boeiende manier de standaard vakken krijgt. Bovendien leer je zo goed hoe je later samenwerkt: door goed met elkaar te overleggen, je mening te vormen en samen te organiseren, oplossingen te vinden en deze te presenteren. Tijdens de lessen Onderzoek en Ontwerpen (O&O) kruip je in de huid van een architect, ecoloog, ingenieur of medisch specialist.

DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

SOCIAL MEDIA