Heerlen, 20 maart

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Zoals al aangekondigd, volgt hier de laatste update van deze week. Althans daar gaan we nu vanuit.

We kijken terug op een dynamische week, waarin we het onderwijs van Bernardinus nood gedwongen omvormden naar ‘leren op afstand’. Dankzij een enorme inspanning van docenten, onderwijs ondersteunende medewerkers én leerlingen hebben wij het onderwijs zo goed mogelijk vorm gegeven, ondanks de sluiting van onze school.

Schoolexamens voor havo 5 en vwo 6

Zoals jullie ook uit de media en onze updatebrief van 18 maart 2020 hebben vernomen, zullen vanaf volgende week de schoolexamens voor havo 5 en vwo 6 worden afgenomen. Dit heeft prioriteit binnen onze school naast de overige onderwijsactiviteiten. Deze examens starten op dinsdag 24 maart onder veilige omstandigheden. Veel docenten zijn hierbij betrokken, waardoor het leren op afstand voor de overige jaarlagen iets anders uit kan zien omdat de docenten die betrokken zijn bij de schoolexamens niet tijdens alle on-line lesmomenten aanwezig kunnen zijn.

Bij het afnemen van deze examens hanteren wij de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot hygiëne en gezondheid. Leerlingen die koorts hebben, neusverkouden zijn, hoesten of niesen mogen niet worden toegelaten.

Voor leerlingen met chronische astmatische klachten en/of allergieën geldt: je kunt meedoen als je fit bent. Ben je ziek, heb je koorts, een neusverkoudheid of moet je hoesten, dan kun je geen examen maken; we kunnen je dan niet toelaten.

In de tijd tussen de schoolexamens dienen de leerlingen zelf ook de RIVM richtlijnen in acht te nemen, deze worden op de publicatieborden vermeld. Wij stellen drie ruimtes ter beschikking waar de examenleerlingen tussen de schoolexamens aanwezig kunnen zijn; het Open Leer Centrum, de leerlingenkantine en de Studio waar onze examenleerlingen op gepaste afstand een boterham kunnen eten of anderszins.

Microsoft Teams

Vorige week is besloten dat de SVO|PL-scholen de applicatie Microsoft Teams gebruiken om het onderwijs op afstand te verzorgen. Alle leerlingen en docenten hebben toegang tot dit programma via het Microsoft Office pakket. Met de start van Teams vervalt het gebruik van SharePoint voor het plaatsen van weekplanners en onderwijsmateriaal.

Docenten zullen teams aanmaken in Microsoft Teams en zo met de leerlingen communiceren. Dat kan via mail/chat, bellen via Teams of met videomateriaal. Veel docenten en leerlingen hebben deze week al kennis gemaakt met het gebruik van Microsoft Teams.

Indien er vragen zijn over teams stuur dan een mail naar bc-teamshelpdesk@svopl.nl

Studie- en werkbelasting

Eén van de grootste uitdagingen bij het on-line verzorgen van het onderwijsaanbod is het redelijk verdelen van de werkbelasting bij leerlingen én docenten. We merken dat deze andere manier van werken veel vraagt van leerlingen en docenten. We werden door verschillende leerlingen en ouders benaderd om hiermee rekening te houden. Na overleg is besloten om de deadline voor het inleveren van de opdrachten van deze week te verschuiven naar zondag 17.00 uur.

Rooster van volgende week

Volgende week sluiten we periode 3 af met leerbewijzen. We hanteren ook volgende week het bestaande rooster.

We vragen leerlingen om goed te plannen in samenwerking met de studiecoach/mentor zodat de leerbewijzen succesvol kunnen worden opgeleverd.

Periode 4 vanaf maandag 30 maart

Gedurende de volgende week (23-27 maart) zullen we naar een aangepast rooster voor periode 4 gaan kijken. Het doel is mogelijke versnippering tegen te gaan en het rooster te comprimeren.

FAQ (veel gestelde vragen)

Via de onderstaande link tref je een lijst aan met de meest gestelde vragen over ‘Scholen dicht, onderwijs open’

https://www.svopl.nl/nieuws/scholen-dicht-onderwijs-open-faq/

We realiseren ons dat deze week een enorme extra inspanning van je werd gevraagd. Dank daarvoor! We hopen dat je, ondanks de vele veranderingen, genoeg vrije tijd vindt om van het weekend te genieten, ondank de maatschappelijke situatie waarin we ons nu bevinden.

Guy de Munck,

Rector

 

 

Klik hier om je aan te melden bij het Bernardinuscollege

OLYMPIADES

Op het Bernardinuscollege willen we dat leerlingen optimaal voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en leerlingen stimuleren hun talenten te ontwikkelen. We willen ons als school niet neerleggen bij het niveau van de goede middelmaat maar juist de leerlingen stimuleren optimaal te presteren zoals in de nieuwe missie en visie van het Bernardinuscollege beschreven wordt. Deelname aan de Olympiades kan de leerlingen uitdagen om op een hoger niveau te presteren. Leerlingen die aan tweede rondes hebben deelgenomen laten weten nu echt uitgedaagd te worden. Als ze doordringen tot de landelijke finales gaan hun ogen echt open wat ze eigenlijk al beheersen en wat allemaal mogelijk is. Een leerling die vorig jaar 5e werd bij de landelijke finale gaf bv aan dat ze nu tijdens haar propedeuse Natuurkunde ook al tweedejaars vakken Scheikunde mag volgen als minor omdat ze deel heeft genomen aan de finale van de scheikunde olympiade. Dat zegt genoeg denken wij over het niveau dat onze leerlingen op deze manier kunnen bereiken. En daar doen we het toch allemaal voor …..

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider Havo-Atheneum 1 en Havo 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Monique Palmen
Teamleider Atheneum 1 en Atheneum 2, 3
06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Ronald Deumens
Teamleider Gymnasium 1 en Gymnasium 2 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN

Bij AcVa, academische vaardigheden bereiden we je voor op een academische opleiding, met methodes, technieken en normen. In samenwerking met anderen leer je goed organiseren, plannen, onderzoeken, communiceren, je standpunt verdedigen, informatie vergaren en je resultaten presenteren.

Een goede academicus of wetenschapper is nieuwsgierig, wil weten hoe iets werkt, denkt kritisch, verzamelt nauwkeurig informatie en reflecteert voortdurend op wat er gebeurt of gebeurd is. Daarvoor moet je goed naar je eigen rol durven kijken, en organiseer je samen met anderen een project. Je leert ook interpreteren: hoe je informatie op een systematische manier duidt, daar conclusies aan verbindt, hoe je het opschrijft en presenteert. Je neemt je verantwoordelijkheid, kunt positieve feedback geven en ook durven ontvangen. Zo wordt een academische werkhouding heel vanzelfsprekend.

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Ronald Deumens
Teamleider 1 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

Debbie Ceiler
Onderwijsdirecteur gymnasium

06 51 83 69 43
d.l.ceiler@bernardinuscollege.nl

Guy de Munck
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06-46216739
geaj.munck@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Monique Palmen
Teamleider 1, 2, 3

06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Jolanda Blanker
Teamleider 4, 5, 6

06 42 48 61 33
Jla.blanker@bernardinuscollege.nl

John Reumkens
Onderwijsdirecteur atheneum

06 14 06 23 87
j.j.reumkens@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider 1, 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Sander Persoon
Teamleider 4, 5

06 51 69 68 51
s.persoon@bernardinuscollege.nl

Peter-Paul Lenssen
Onderwijsdirecteur havo

06 14 06 23 16
ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

PROFIELVERDIEPING

Vanaf 4-havo volg je een van de vier profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Wat kun je daar later allemaal mee? Naast de lessen ontmoet je mensen uit bedrijven of een hogeschool, werk je aan een stageopdracht of volg je een verrijkingsprogramma dat je elders in deze menubalk vindt. Dit is onderdeel van je Loopbaan Oriëntatie Begeleiding, gericht op het hbo. Het mooie is dat je zo ervaart en doet waar je goed in bent en welke vervolgstudie bij jou past, zodat je deze bewust kunt kiezen.

TEA

Vanaf de eerste klas leer je je kwaliteiten kennen in drie ‘stromen’:

  • Technasium waarin techniek en technologie centraal staan
  • Economie & Ondernemen met economie, ondernemen en maatschappij
  • Arts met kunst, talen en cultuur

Je werkt in een project waarin je begint met een onderzoeksvraag en ontwerpt hoe je het project vormgeeft. Vaak zijn het bedrijven die je vragen mee te denken over een oplossing, waardoor je op een boeiende manier verschillende vakken leert die hiermee te maken hebben. Je werkt samen met andere leerlingen dus het is ook belangrijk dat je goed plant en overlegt. Na afloop presenteer je de resultaten.

APOLLO

Apollo is de zoon van oppergod Zeus en Leto, een dochter van de Titanen. Hij is de meest inspirerende god van het Griekse pantheon. Als god van licht, rede en orde belichaamt hij de beschaafde kant van de menselijke natuur en als leider van de negen muzen is hij de beschermer van kunsten en wetenschappen. Omdat hij daarnaast als enige Griekse god zijn eigen naam aan de Romeinen heeft doorgegeven, en dus evenzeer Grieks als Romeins is, hebben wij hem gekozen als beschermheer van ons gymnasium.

BUSINESS SCHOOL

De Bernardinus Business School (BBS) start in klas 4. Gedurende een tweejarig programma gaan jullie in teamverband een eigen bedrijf opgericht, een junior company. Binnen je bedrijf leer je samenwerken, organiseren, presenteren, netwerken. Ook volgen jullie workshops en zijn jullie te gast bij vervolgopleidingen, bedrijven. Tevens bezoeken we plekken in de regio waar ondernemers jullie willen ondersteunen.

CAMBRIDGE

Je kunt vanaf de derde klas op havo of atheneum een internationaal erkend certificaat voor Engels halen, het zogenoemd Cambridge Certificate in Advanced English. Met dit diploma krijg je vrijstelling voor toelatingstoetsen voor het vak Engels op veel internationale opleidingen. Ook op universiteiten in Nederland volg je colleges soms in het Engels.

TECHNASIUM

Welk schooltype ook het best bij jou past, je kunt overal vanaf de start kiezen voor het Technasium. Dat is een werkvorm waarin je samen met anderen aan levensechte opdrachten werkt van bedrijven, waardoor je op een boeiende manier de standaard vakken krijgt. Bovendien leer je zo goed hoe je later samenwerkt: door goed met elkaar te overleggen, je mening te vormen en samen te organiseren, oplossingen te vinden en deze te presenteren. Tijdens de lessen Onderzoek en Ontwerpen (O&O) kruip je in de huid van een architect, ecoloog, ingenieur of medisch specialist.

DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

SOCIAL MEDIA