Dyslexie en dyscalculie

Dyscalculie
Wat is dyscalculie?
Er is nog geen algemene instemming over de definitie van dyscalculie. Een bekende definitie heeft het over een stoornis ‘die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en accuraat oproepen of toepassen van reken- en wiskundekennis (feiten / afspraken)’ (Ruijssenaars, van Luit, & van Lieshout, 2004).

Een leerling met een dyscalculieverklaring heeft recht op de volgende faciliteiten:

  • Bij toetsing krijgt de leerling extra tijd bij wiskunde en bij alle andere vakken indien er gerekend
    moet worden. Daarnaast is het gebruik van een rekenmachine altijd toegestaan.
  • Remedial teaching waarbij de rekeninstructie afgestemd wordt op de specifieke onderwijs-
    behoeften van de leerling.

Voor vragen kunt u terecht bij mw. M.L.H. Snijders, dyscalculie specialist

Dyslexie
Wat is dyslexie?
We spreken van dyslexie als een leerling een ernstige lees- en spellingachterstand heeft die ondanks extra oefenen hardnekkig aanwezig blijft. Een leerling wordt erkend als leerling met lees- en/of spelproblemen op grond van een officieel onderzoeksverslag van een orthopedagoog of een GZ-psycholoog met (geregistreerde) testbevoegdheid. Zo’n rapport dient van redelijk recente datum te zijn.

Extra faciliteiten

De officieel erkende dyslexieverklaring is het startpunt voor het toekennen van extra faciliteiten bij toetsen en het examen. De dyslexieverklaring heeft in principe een onbepaalde geldigheidsduur. Op belangrijke overgangsmomenten in het onderwijs zal met ouders en leerling opnieuw moeten worden vastgesteld welke maatregelen nodig zijn. In een gesprek met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) worden de faciliteiten verder bepaald. De ondersteuningsbehoeften worden vervolgens op een faciliteitenkaart aangegeven. De leerling bepaalt uiteindelijk zelf, uiteraard in overleg met zijn/haar ouder(s)/verzorger(s), of hij/zij wel of niet een hulpmiddel gaat gebruiken. In ons dyslexiebeleid staat welke rechten aan een faciliteitenkaart verbonden kunnen zijn, zoals vermeld in art. 55 van het Eindexamenbesluit VO en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Vermoeden van dyslexie
Indien de betrokken docenten vermoeden dat er bij een leerling sprake is van dyslexie wordt, met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) een afspraak gemaakt.
mlh.snijders@bernardinuscollege.nl   

 

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider Havo-Atheneum 1 en Havo 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Monique Palmen
Teamleider Atheneum 1 en Atheneum 2, 3
06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Ronald Deumens
Teamleider Gymnasium 1 en Gymnasium 2 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN

Bij AcVa, academische vaardigheden bereiden we je voor op een academische opleiding, met methodes, technieken en normen. In samenwerking met anderen leer je goed organiseren, plannen, onderzoeken, communiceren, je standpunt verdedigen, informatie vergaren en je resultaten presenteren.

Een goede academicus of wetenschapper is nieuwsgierig, wil weten hoe iets werkt, denkt kritisch, verzamelt nauwkeurig informatie en reflecteert voortdurend op wat er gebeurt of gebeurd is. Daarvoor moet je goed naar je eigen rol durven kijken, en organiseer je samen met anderen een project. Je leert ook interpreteren: hoe je informatie op een systematische manier duidt, daar conclusies aan verbindt, hoe je het opschrijft ene presenteert. Je neemt je verantwoordelijkheid, kunt positieve feedback geven en ook durven ontvangen. Zo wordt een academische werkhouding heel vanzelfsprekend.

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Ronald Deumens
Teamleider 1 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

Debbie Ceiler
Onderwijsdirecteur gymnasium

06 51 83 69 43
d.l.ceiler@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Monique Palmen
Teamleider 1, 2, 3

06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Jolanda Blanker
Teamleider 4, 5, 6

06 42 48 61 33
Jla.blanker@bernardinuscollege.nl

John Reumkens
Onderwijsdirecteur atheneum

06 14 06 23 87
j.j.reumkens@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider 1, 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Sander Persoon
Teamleider 4, 5

06 51 69 68 51
s.persoon@bernardinuscollege.nl

Peter-Paul Lenssen
Onderwijsdirecteur havo

06 14 06 23 16
ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

PROFIELVERDIEPING

Vanaf 4-havo volg je een van de vier profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Wat kun je daar later allemaal mee? Naast de lessen ontmoet je mensen uit bedrijven of een hogeschool, werk je aan een stageopdracht of volg je een verrijkingsprogramma dat je elders in deze menubalk vindt. Dit is onderdeel van je Loopbaan Oriëntatie Begeleiding, gericht op het hbo. Het mooie is dat je zo ervaart en doet waar je goed in bent en welke vervolgstudie bij jou past, zodat je deze bewust kunt kiezen.

TEA

Vanaf de eerste klas leer je je kwaliteiten kennen in drie ‘stromen’:

  • Technasium waarin techniek en technologie centraal staan
  • Economie & Ondernemen met economie, ondernemen en maatschappij
  • Arts met kunst, talen en cultuur

Je werkt in een project waarin je begint met een onderzoeksvraag en ontwerpt hoe je het project vormgeeft. Vaak zijn het bedrijven die je vragen mee te denken over een oplossing, waardoor je op een boeiende manier verschillende vakken leert die hiermee te maken hebben. Je werkt samen met andere leerlingen dus het is ook belangrijk dat je goed plant en overlegt. Na afloop presenteer je de resultaten.

ATHENA

Athena is genoemd naar de Griekse godin van wijsheid, moed, inspiratie, beschaving, recht en gerechtigheid, oorlog, wiskunde, kracht, strategie, kunsten, ambachten. Het Athena-programma biedt je uitdaging en is net zo veelzijdig. Start in de eerste klas en word een specialist in een onderwerp dat je zelf kiest. Tijdens drie gezellige dagen leer je de Griekse en Romeinse goden van een heel andere kant kennen en ervaar je de oudheid in Keulen en Xanten.

Ook in de hogere klassen combineren we excursies met verrassende vaardigheden. Voel je archeoloog, doe wetenschappelijk onderzoek en leer speechen bijvoorbeeld. In de vijfde klas gaan we naar de eeuwige stad, Rome.

BUSINESS SCHOOL

De Bernardinus Business School (BBS) start in klas 4 en helpt je een goede ondernemer te worden. In de bovenbouw kies je hiervoor het vak Management & Organisatie. Je leert je eigen bedrijf oprichten, samenwerken, organiseren, presenteren en praat met succesvolle ondernemers.

Je werkt praktisch en theoretisch, bezoekt bedrijven, speelt managementgames, ontmoet experts en bezoekt vervolgopleidingen.

Na de module Elementair boekhouden krijg je een extra certificaat bij je diploma. Hiermee krijg je vrijstelling bij vervolgopleidingen. Sluit je BBS af in het eindexamenjaar, dan ontvang je ook een certificaat van de Vecon Business School.

CAMBRIDGE

Je kunt vanaf de derde klas op havo of atheneum een internationaal erkend certificaat voor Engels halen, het zogenoemd Cambridge Certificate in Advanced English. Met dit diploma krijg je vrijstelling voor toelatingstoetsen voor het vak Engels op veel internationale opleidingen. Ook op universiteiten in Nederland volg je colleges soms in het Engels.

TECHNASIUM

Welk schooltype ook het best bij jou past, je kunt overal vanaf de start kiezen voor het Technasium. Dat is een werkvorm waarin je samen met anderen aan levensechte opdrachten werkt van bedrijven, waardoor je op een boeiende manier de standaard vakken krijgt. Bovendien leer je zo goed hoe je later samenwerkt: door goed met elkaar te overleggen, je mening te vormen en samen te organiseren, oplossingen te vinden en deze te presenteren. Tijdens de lessen Onderzoek en Ontwerpen (O&O) kruip je in de huid van een architect, ecoloog, ingenieur of medisch specialist.

DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

SOCIAL MEDIA