Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is de vertegenwoordiging vanuit havo, atheneum en gymnasium bestaande uit een ouder-, personeel- en leerlinggeleding die meepraat en adviseert over het schoolbeleid.

De leden van de medezeggenschapsraad van de Scholen van het Bernardinuscollege zijn

Gymnasium

R.M.P. Simonis
robsimonis@home.nl
aangetreden 1-8-2015

M. Snijders
mlh.snijders@bernardinuscollege.nl
aangetreden 01-08-2018

R. Bouwens
r.e.a.bouwens@bernardinuscollege.nl
aangetreden 1-8-2016

Carlijn Kockelkorn namens de leerlingen
Carlijn.kockelkorn.407325@bernardinuscollege.nl
aangetreden 01-08-2018


Atheneum

C. Kluijfhout
ckluijfhout@gmail.com
aangetreden 25-09-2018

E. den Boer
e.den.boer@bernardinuscollege.nl
aangetreden 1-8-2014

G.H.G. Lumeij
ghg.lumeij@bernardinuscollege.nl
aangetreden 01-08-2018

I. Smits namens de leerling
imme.smits.407378@bernardinuscollege.nl
aangetreden 01-10-2016

HAVO

E. Daemen
daemen.grint@home.nl
aangetreden 24-09-2018

M. Keune
m.j.s.keune@bernardinuscollege.nl
aangetreden 1-8-2016

L. Dortants-Noël
hac.dortants-noel@bernardinuscollege.nl
aangetreden 01-08-2016

L. Engels  vanuit leerling
luna.engels.408002@bernardinuscollege.nl
aangetreden 01-08-2018

* Dit medezeggenschapsraadslid is ook lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die rechtstreeks met het bestuur overleg pleegt over schooloverstijgende zaken. In deze GMR hebben ook vertegenwoordigers van de andere medezeggenschapsraden van de scholen van de SVO|PL.

 

Notulen 2017/2018
6 november 2017
11 december 2017
5 februari 2018
16 april 2018|
11 juni 2018
22 oktober 2018

Definitieve data MR- en voorvergaderingen
MR1819.02
Agendavergadering PMR-vergadering PMR-dir-vergadering MR-vergadering
steeds om 17.00 uur steds om 15.30 uur steeds om 15.30 uur Afwisselende tijden
ma 20 augustus 2018 do 30 augustus do 6 september 16.00 ma 10 september om 19 uur
do 20 september do 27 september do 4 oktober om 14.30 ma 8 oktober om 18 uur
do 25 oktober do 1 november do 8 november ma 12 november om 19 uur
do 22 november do 29 november do 6 december ma 10 december om 18 uur
ma 7 januari 2019 do 10 januari do 17 januari ma 21 januari om 19 uur
do 7 februari do 14 februari do 21 februari di 26 februari om 18 uur
do 14 maart do 21 maart do 28 maart ma 1 april om 19 uur
do 9 mei do 16 mei do 23 mei ma 27 mei om 18 uur
do 13 juni do 20 juni do 27 juni ma 1 juli om 19 uur

 

Schooljaar 2018 – 2019 MR1819.01
Havo Atheneum Gymnasium
Ouders dhr. E. Daemen mw. C. Kluijfhout dhr. R. Simonis
daemen.grint@home.nl ckluijfhout@gmail.com robsimonis@home.nl
aangetreden 24.9.’18 aangetreden 25.9.’18 aangtereden 1.8.’15
Leerlingen mw. L. Engels mw. I. Smits (GMR) mw. C. Kockelkorn
luna.engels.408002@bernardinuscollege.nl imme.smits.407378@bernardinuscollege.nl carlijn.kockelkorn.407325@bernardinuscollege.nl
aangetreden 1.8.’18 aangetreden 1.10.’16 aangetreden 1.8.’18
Personeel dhr. M. Keune (vice-secr) dhr. E. den Boer (wnd-vz) dhr. R.E.A. Bouwens (secr / GMR)
mjs.keune@bernardinuscollege.nl e.den.boer@bernardinuscollege.nl r.e.a.bouwens@bernardinuscollege.nl
aangetreden 1.8.’16 aangetreden 1.8.’18 aangetreden 1.8.’16
mw. L. Dortants – Noël dhr. G.H.G. Lumeij mw. M. Snijders
hac.dortants-noel@bernardinuscollege.nl ghg.lumeij@bernardinuscollege.nl mlh.snijders@bernardinuscollege.nl
aangetreden 1.8.’16 aangetreden 1.8.’18 aangetreden 1.8.’18

 

Besturlijke agenda schooljaar 2018 – 2019 met datumoverzicht
MR1819.03
Onderwerp Status Op grond van WMS-artikel: stukken bij secretaris discussie / evt. Besluitvorming uiterste datum besluitvorming
PTA / examenreglement Inst POL 10.1.b 27-8-2018 10-9-2018 8-10-2018
Formatieplan 18-19 Inst P 12.1.b 24-9-2018 8-10-2018 12-11-2018
Kengetallen formatie 18-19 Inst P 12.1.b 24-9-2018 8-10-2018 12-11-2018
Onderwijstijd 18-19 Inst OL 14.1b/4 24-9-2018 8-10-2018 12-11-2018
Begroting 18-19 Adv POL 11.1.b 24-9-2018 8-10-2018 12-11-2018
Schooljaarverslag 17-18 als insteek naar: Schoolplannen Info             Inst POL x                  10.1.a/b 29-10-2018 12-11-2018 10-12-2018
Personeelsgids Inst P 12.1.d 29-10-2018 12-11-2018 10-12-2018
Schoolreglement                                     en  leerlingstatuut Inst POL    inst L 10.1.c         14.3.b 29-10-2018 12-11-2018 10-12-2018
Verslagen projectgroepen Inst POL allerlei 29-10-2018 12-11-2018 10-12-2018
Lesuitvalcijfers 1e blok info x 29-10-2018 12-11-2018 10-12-2018
Huiswerkbegeleiding / bijlessen info x 26-11-2018 10-12-2018 21-1-2019
Kwaliteitsgids Inst POL 10.1.j 8-1-2019 21-1-2019 26-2-2019
Incidentenregistratie/ drempell. meld. info x 8-1-2019 21-1-2019 26-2-2019
Lesuitvalcijfers 2e blok info x 8-1-2019 21-1-2019 26-2-2019
Schoolplannen 19-23 Inst POL 10.1.a/b 10-2-2019 26-2-2019 1-4-2019
Samenstell./taakverdel. Schoolleiding Adv POL 11.1.i 18-3-2018 1-4-2019 27-5-2019
Brinnummers Adv POL 11.1.d 18-3-2018 1-4-2019 27-5-2019
Veiligheidsplan Inst POL 10.1.l 18-3-2018 1-4-2019 27-5-2019
Communicatieplan ouders/school Inst OL 14.2.g 18-3-2018 1-4-2019 27-5-2019
Taakbeleid Inst 2/3p. 12.1.h 18-3-2018 1-4-2019 27-5-2019
Vrijwillige ouderbijdrage Inst OL 14.2.c 18-3-2018 1-4-2019 27-5-2019
Formatieplan 19-20 (voorbesprek.) Inst P 12.1.b 18-3-2018 1-4-2019
Onderwijsprojecten Adv POL 11.1.e 18-3-2018 1-4-2019 27-5-2019
Lesuitvalcijfers 3e blok info x 18-3-2018 1-4-2019 27-5-2019
Technasium voortgangsevaluatie info x 18-3-2018 1-4-2019 27-5-2019
toetsing / jaarcijfer Inst POL 10.1.a/b 20-5-2018 27-5-2019 1-7-2019
Formatieplan 19-20 Inst P 12.1.b 20-5-2018 27-5-2019 1-7-2019
Kengetallen formatie 19-20 Inst P 12.1.b 20-5-2018 27-5-2019 1-7-2019
Schoolgids Inst OL 14.1.a 20-5-2018 27-5-2019 1-7-2019
Lesuitvalcijfers 4e blok info x 17-6-2018 1-7-2019

 

 

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider Havo-Atheneum 1 en Havo 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Monique Palmen
Teamleider Atheneum 1 en Atheneum 2, 3
06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Ronald Deumens
Teamleider Gymnasium 1 en Gymnasium 2 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN

Bij AcVa, academische vaardigheden bereiden we je voor op een academische opleiding, met methodes, technieken en normen. In samenwerking met anderen leer je goed organiseren, plannen, onderzoeken, communiceren, je standpunt verdedigen, informatie vergaren en je resultaten presenteren.

Een goede academicus of wetenschapper is nieuwsgierig, wil weten hoe iets werkt, denkt kritisch, verzamelt nauwkeurig informatie en reflecteert voortdurend op wat er gebeurt of gebeurd is. Daarvoor moet je goed naar je eigen rol durven kijken, en organiseer je samen met anderen een project. Je leert ook interpreteren: hoe je informatie op een systematische manier duidt, daar conclusies aan verbindt, hoe je het opschrijft en presenteert. Je neemt je verantwoordelijkheid, kunt positieve feedback geven en ook durven ontvangen. Zo wordt een academische werkhouding heel vanzelfsprekend.

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Ronald Deumens
Teamleider 1 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

Debbie Ceiler
Onderwijsdirecteur gymnasium

06 51 83 69 43
d.l.ceiler@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Monique Palmen
Teamleider 1, 2, 3

06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Jolanda Blanker
Teamleider 4, 5, 6

06 42 48 61 33
Jla.blanker@bernardinuscollege.nl

John Reumkens
Onderwijsdirecteur atheneum

06 14 06 23 87
j.j.reumkens@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider 1, 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Sander Persoon
Teamleider 4, 5

06 51 69 68 51
s.persoon@bernardinuscollege.nl

Peter-Paul Lenssen
Onderwijsdirecteur havo

06 14 06 23 16
ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

PROFIELVERDIEPING

Vanaf 4-havo volg je een van de vier profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Wat kun je daar later allemaal mee? Naast de lessen ontmoet je mensen uit bedrijven of een hogeschool, werk je aan een stageopdracht of volg je een verrijkingsprogramma dat je elders in deze menubalk vindt. Dit is onderdeel van je Loopbaan Oriëntatie Begeleiding, gericht op het hbo. Het mooie is dat je zo ervaart en doet waar je goed in bent en welke vervolgstudie bij jou past, zodat je deze bewust kunt kiezen.

TEA

Vanaf de eerste klas leer je je kwaliteiten kennen in drie ‘stromen’:

  • Technasium waarin techniek en technologie centraal staan
  • Economie & Ondernemen met economie, ondernemen en maatschappij
  • Arts met kunst, talen en cultuur

Je werkt in een project waarin je begint met een onderzoeksvraag en ontwerpt hoe je het project vormgeeft. Vaak zijn het bedrijven die je vragen mee te denken over een oplossing, waardoor je op een boeiende manier verschillende vakken leert die hiermee te maken hebben. Je werkt samen met andere leerlingen dus het is ook belangrijk dat je goed plant en overlegt. Na afloop presenteer je de resultaten.

APOLLO

Apollo is de zoon van oppergod Zeus en Leto, een dochter van de Titanen. Hij is de meest inspirerende god van het Griekse pantheon. Als god van licht, rede en orde belichaamt hij de beschaafde kant van de menselijke natuur en als leider van de negen muzen is hij de beschermer van kunsten en wetenschappen. Omdat hij daarnaast als enige Griekse god zijn eigen naam aan de Romeinen heeft doorgegeven, en dus evenzeer Grieks als Romeins is, hebben wij hem gekozen als beschermheer van ons gymnasium.

BUSINESS SCHOOL

De Bernardinus Business School (BBS) start in klas 4. Gedurende een tweejarig programma gaan jullie in teamverband een eigen bedrijf opgericht, een junior company. Binnen je bedrijf leer je samenwerken, organiseren, presenteren, netwerken. Ook volgen jullie workshops en zijn jullie te gast bij vervolgopleidingen, bedrijven. Tevens bezoeken we plekken in de regio waar ondernemers jullie willen ondersteunen.

CAMBRIDGE

Je kunt vanaf de derde klas op havo of atheneum een internationaal erkend certificaat voor Engels halen, het zogenoemd Cambridge Certificate in Advanced English. Met dit diploma krijg je vrijstelling voor toelatingstoetsen voor het vak Engels op veel internationale opleidingen. Ook op universiteiten in Nederland volg je colleges soms in het Engels.

TECHNASIUM

Welk schooltype ook het best bij jou past, je kunt overal vanaf de start kiezen voor het Technasium. Dat is een werkvorm waarin je samen met anderen aan levensechte opdrachten werkt van bedrijven, waardoor je op een boeiende manier de standaard vakken krijgt. Bovendien leer je zo goed hoe je later samenwerkt: door goed met elkaar te overleggen, je mening te vormen en samen te organiseren, oplossingen te vinden en deze te presenteren. Tijdens de lessen Onderzoek en Ontwerpen (O&O) kruip je in de huid van een architect, ecoloog, ingenieur of medisch specialist.

DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

SOCIAL MEDIA