Heerlen, 18 maart 2020

Beste eindexamenleerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

Dinsdag 17 maart hebben wij je in de brief per e-mail laten weten dat de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs dhr. Slob heeft laten weten dat de schoolexamens voor de eindexamenleerlingen doorgaan. Het is voor alle partijen fijn dat er nu duidelijkheid is. Wij realiseren ons dat de coronacrisis veel onrust met zich meebrengt en tegelijkertijd veel flexibiliteit van iedereen vraagt. Wij doen ons uiterste best om in het belang van onze leerlingen en medewerkers zaken zo goed mogelijk te organiseren. De schoolleiding geeft nu prioriteit aan de eindexamenleerlingen maar dient tegelijkertijd rekening te houden met de richtlijnen van de overheid en het RIVM: veiligheid staat voorop. Wij proberen zoveel als mogelijk in contact te staan met leerlingen, ouders en medewerkers zodat wij de ontwikkelingen die soms erg snel gaan op de juiste manier te vertalen in de school ten behoeve van leerlingen en medewerkers. Wij informeren u regelmatig via een de zogenaamde ‘update brief’ over de ontwikkelingen.
De schoolexamens voor de eindexamenleerlingen havo 5 en atheneum en gymnasium 6 gaan van start vanaf dinsdag 24 maart 2020. Dit geeft de leerlingen de tijd om zich goed voor te bereiden.
Tot de start van de schoolexamens zijn er geen lessen voor eindexamenkandidaten. De school blijft gesloten voor lessen. We vragen de examenkandidaten om de examenstof vanuit thuis te blijven bijhouden. Zoals eerder al gecommuniceerd kunnen de eindexamenleerlingen een beroep doen op onze docenten. Wij hanteren het rooster van week 11 (9-13 maart) wat betreft de on-line bereikbaarheid van de docenten. De leerlingen kunnen dus vragen stellen per e-mail aan alle docenten.
Hieronder tref je een opsomming aan van belangrijke feiten en data:
– Start schoolexamenperiode 3 op 24 maart 2020
– Het SE-rooster ontvangen de eindexamenleerlingen op donderdag 19 maart. Wij hanteren nagenoeg het SE rooster dat reeds in het bezit is van de eindexamenleerlingen. Let op er zijn mogelijke wijzigingen wat betreft examenlocaties (vanwege de veiligheidsvoorschriften van het RIVM) en de wijze van afname van de schoolexamens.
– Deelname aan de schoolexamens kan alleen plaatsvinden als de eindexamenleerling gezond is en geen klachten heeft. Wij hanteren bij toelating tot ieder examen dan ook de richtlijnen van de overheid en het RIVM.
– De schoolexamens worden afgenomen in locaties met maximaal 15 leerlingen waarbij wij een afstand van anderhalve meter tot iedere werkplek in acht nemen.
– Wij vragen aan alle eindexamenleerlingen om mede verantwoordelijkheid te nemen voor hygiënemaatregelen zoals handen wassen, afstand te houden binnen de school etc.
– De examenlocaties worden na ieder schoolexamen gepoetst met desinfecterende materialen.
– De eindexamenleerlingen die een betreffend schoolexamen afleggen zijn een kwartier voor aanvang van het schoolexamen aanwezig. In de Windthal én de voorhal van de school (receptie) tref je per examen een namenlijst aan waarop zichtbaar is welke leerling in welk lokaal zijn examen van een bepaald vak aflegt. De aanwezigheid zal door de surveillant genoteerd worden.
– Bij de vakken Engels, Duits Frans en Kunst Algemeen (havo 5 en atheneum en gymnasium 6) zal de schrijfopdracht en het schoolexamen (KUA) niet per computer uitgevoerd worden maar op papier. Op basis van de hygiënevoorschriften van het RIVM is het gezien de huidige omstandigheden veiliger om op papier te werken dan gebruik te maken van het toetsenbord. Als wij in de computerlokalen zouden werken kunnen wij ons onvoldoende houden aan de richtlijnen van het RIVM.
– Tijdens de schoolexamens vanaf 24 maart blijven alle bepalingen van kracht op basis van het Programma van Toetsing en afsluiting 2019-2020 en de Regeling Schoolexamen 2019-2020. Het advies is om deze nogmaals goed door te lezen.
– De eindexamenleerling die ziek is of gezondheidsklachten heeft wordt door de ouder(s) afgemeld uiterlijk 8.00 uur bij de receptie van de school (045-5740150) ‘s ochtends op de dag waarop het schoolexamen wordt afgenomen. De leerling ontvangt dan het betreffende ‘ziekmeldingsformulier’ via de teamleider. Het nemen van mede verantwoordelijkheid door de eindexamenleerling is van belang omdat de termijn tot de mogelijke start van de centrale examens mogelijk korter is waardoor mogelijke inhaalmomenten beperkt zijn.
De overheid heeft nog geen uitspraak gedaan over het doorgaan van de centrale Examens en/of de wijze waarop de Centrale Examens doorgaan. De overheid heeft aangegeven hier voor 6 april 2020 een uitspraak over te doen.
Het onderstaande tijdpad hanteren wij bij de afronding van de schoolexamens voordat de centrale examens mogelijk starten op 7 mei 2020.
– 24 maart tot en met 1 april: schoolexamenperiode 3.
– 6 april: uiterste datum voor plaatsing van de SE-cijfers in SOM door de docenten. Op 6 april zullen ook inzage momenten georganiseerd worden voor de leerlingen. Hierover volgt later meer informatie. Reserveer deze dag alvast in je agenda omdat inzage mogelijk alleen in kleine groepen mogelijk is en verdeeld zal worden over de gehele dag.
– 7 april: de eindexamenleerlingen schrijven zich in voor de herkansing van schoolexamenperiode 3.
– 8 april: het overzicht voor de herkansing(en) wordt gepubliceerd voor de examenleerlingen en docenten
– 14 april: herkansingsdag. Het rooster voor de herkansingen volgt voor 14 april.
– 16 april: 9.00 uur uiterste moment plaatsing van de SE-cijfers in SOM door de docenten.
– 17 april: controle definitieve schoolexamenlijst door de eindexamenleerlingen en de mentoren. Hierover volgt later meer informatie.
– 7 mei: start centrale examens (onder voorbehoud van de regelgeving van de overheid n.a.v. de Coronacrisis).
Wij wensen tenslotte alle leerlingen een succesvolle schoolexamenperiode toe. Als je vragen hebt stel deze dan direct bij je mentor en/of teamleider. Mocht de mentor niet meteen een antwoord hebben op je vraag dan zal hij/zij deze bespreken met de schoolleiding.
Met vriendelijke groeten en namens de directie en de teamleiders: mevr. Blanker (atheneum 6), mevr. Oosterbaan (havo 5) en dhr. Cortenraad (gymnasium 6),
Guy de Munck
rector

Klik hier om je aan te melden bij het Bernardinuscollege

OLYMPIADES

Op het Bernardinuscollege willen we dat leerlingen optimaal voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en leerlingen stimuleren hun talenten te ontwikkelen. We willen ons als school niet neerleggen bij het niveau van de goede middelmaat maar juist de leerlingen stimuleren optimaal te presteren zoals in de nieuwe missie en visie van het Bernardinuscollege beschreven wordt. Deelname aan de Olympiades kan de leerlingen uitdagen om op een hoger niveau te presteren. Leerlingen die aan tweede rondes hebben deelgenomen laten weten nu echt uitgedaagd te worden. Als ze doordringen tot de landelijke finales gaan hun ogen echt open wat ze eigenlijk al beheersen en wat allemaal mogelijk is. Een leerling die vorig jaar 5e werd bij de landelijke finale gaf bv aan dat ze nu tijdens haar propedeuse Natuurkunde ook al tweedejaars vakken Scheikunde mag volgen als minor omdat ze deel heeft genomen aan de finale van de scheikunde olympiade. Dat zegt genoeg denken wij over het niveau dat onze leerlingen op deze manier kunnen bereiken. En daar doen we het toch allemaal voor …..

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider Havo-Atheneum 1 en Havo 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Monique Palmen
Teamleider Atheneum 1 en Atheneum 2, 3
06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Ronald Deumens
Teamleider Gymnasium 1 en Gymnasium 2 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN

Bij AcVa, academische vaardigheden bereiden we je voor op een academische opleiding, met methodes, technieken en normen. In samenwerking met anderen leer je goed organiseren, plannen, onderzoeken, communiceren, je standpunt verdedigen, informatie vergaren en je resultaten presenteren.

Een goede academicus of wetenschapper is nieuwsgierig, wil weten hoe iets werkt, denkt kritisch, verzamelt nauwkeurig informatie en reflecteert voortdurend op wat er gebeurt of gebeurd is. Daarvoor moet je goed naar je eigen rol durven kijken, en organiseer je samen met anderen een project. Je leert ook interpreteren: hoe je informatie op een systematische manier duidt, daar conclusies aan verbindt, hoe je het opschrijft en presenteert. Je neemt je verantwoordelijkheid, kunt positieve feedback geven en ook durven ontvangen. Zo wordt een academische werkhouding heel vanzelfsprekend.

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Ronald Deumens
Teamleider 1 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

Debbie Ceiler
Onderwijsdirecteur gymnasium

06 51 83 69 43
d.l.ceiler@bernardinuscollege.nl

Guy de Munck
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06-46216739
geaj.munck@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Monique Palmen
Teamleider 1, 2, 3

06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Jolanda Blanker
Teamleider 4, 5, 6

06 42 48 61 33
Jla.blanker@bernardinuscollege.nl

John Reumkens
Onderwijsdirecteur atheneum

06 14 06 23 87
j.j.reumkens@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider 1, 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Sander Persoon
Teamleider 4, 5

06 51 69 68 51
s.persoon@bernardinuscollege.nl

Peter-Paul Lenssen
Onderwijsdirecteur havo

06 14 06 23 16
ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

PROFIELVERDIEPING

Vanaf 4-havo volg je een van de vier profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Wat kun je daar later allemaal mee? Naast de lessen ontmoet je mensen uit bedrijven of een hogeschool, werk je aan een stageopdracht of volg je een verrijkingsprogramma dat je elders in deze menubalk vindt. Dit is onderdeel van je Loopbaan Oriëntatie Begeleiding, gericht op het hbo. Het mooie is dat je zo ervaart en doet waar je goed in bent en welke vervolgstudie bij jou past, zodat je deze bewust kunt kiezen.

TEA

Vanaf de eerste klas leer je je kwaliteiten kennen in drie ‘stromen’:

  • Technasium waarin techniek en technologie centraal staan
  • Economie & Ondernemen met economie, ondernemen en maatschappij
  • Arts met kunst, talen en cultuur

Je werkt in een project waarin je begint met een onderzoeksvraag en ontwerpt hoe je het project vormgeeft. Vaak zijn het bedrijven die je vragen mee te denken over een oplossing, waardoor je op een boeiende manier verschillende vakken leert die hiermee te maken hebben. Je werkt samen met andere leerlingen dus het is ook belangrijk dat je goed plant en overlegt. Na afloop presenteer je de resultaten.

APOLLO

Apollo is de zoon van oppergod Zeus en Leto, een dochter van de Titanen. Hij is de meest inspirerende god van het Griekse pantheon. Als god van licht, rede en orde belichaamt hij de beschaafde kant van de menselijke natuur en als leider van de negen muzen is hij de beschermer van kunsten en wetenschappen. Omdat hij daarnaast als enige Griekse god zijn eigen naam aan de Romeinen heeft doorgegeven, en dus evenzeer Grieks als Romeins is, hebben wij hem gekozen als beschermheer van ons gymnasium.

BUSINESS SCHOOL

De Bernardinus Business School (BBS) start in klas 4. Gedurende een tweejarig programma gaan jullie in teamverband een eigen bedrijf opgericht, een junior company. Binnen je bedrijf leer je samenwerken, organiseren, presenteren, netwerken. Ook volgen jullie workshops en zijn jullie te gast bij vervolgopleidingen, bedrijven. Tevens bezoeken we plekken in de regio waar ondernemers jullie willen ondersteunen.

CAMBRIDGE

Je kunt vanaf de derde klas op havo of atheneum een internationaal erkend certificaat voor Engels halen, het zogenoemd Cambridge Certificate in Advanced English. Met dit diploma krijg je vrijstelling voor toelatingstoetsen voor het vak Engels op veel internationale opleidingen. Ook op universiteiten in Nederland volg je colleges soms in het Engels.

TECHNASIUM

Welk schooltype ook het best bij jou past, je kunt overal vanaf de start kiezen voor het Technasium. Dat is een werkvorm waarin je samen met anderen aan levensechte opdrachten werkt van bedrijven, waardoor je op een boeiende manier de standaard vakken krijgt. Bovendien leer je zo goed hoe je later samenwerkt: door goed met elkaar te overleggen, je mening te vormen en samen te organiseren, oplossingen te vinden en deze te presenteren. Tijdens de lessen Onderzoek en Ontwerpen (O&O) kruip je in de huid van een architect, ecoloog, ingenieur of medisch specialist.

DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

SOCIAL MEDIA