1.1.      Algemene bepalingen

 1. Op grond van het overgangsrapport beslist de overgangsvergadering over de bevordering van de leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van de overgangsnormen. De beslissing van de overgangsvergadering is bindend.
 2. Ieder lid van de overgangsvergadering heeft het recht om een leerling in de bespreking te brengen, ook als deze reglementair bevorderd of afgewezen is.
 3. Leerlingen mogen maximaal één maal doubleren in opeenvolgende leerjaren, ongeacht het schooltype. Leerlingen die niet voor het eindexamen slagen mogen in principe het examenjaar overdoen.
 4. De overgangsvergadering beslist in alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet en kan in geval van bijzondere omstandigheden afwijken van deze regeling.
 5. Het cijfer van het overgangsrapport mag niet meer dan 2,0 punten neerwaarts afwijken van het cijfer op het rapport over het tweede trimester, tenzij door de docent overleg is gevoerd met de mentor twee weken vóór het laatste proefwerk.
 6. Rapportcijfers worden gegeven in één decimaal nauwkeurig.
 7. Een verliespunt is ieder punt tekort, uitgaande van een 6,0. Het totaal aantal verliespunten wordt gegeven met één decimaal. Een 5,0 betekent dus 1,0 verliespunt, een 5,5 betekent 0,5 verliespunt en een 5,2 betekent 0,8 verliespunt.
 8. Een onvoldoende cijfer is een 5,4 of lager.

1.2.      Bepalingen onderbouw

 1. Onder de onderbouw wordt verstaan de eerste drie leerjaren.
 2. De leerlingen worden volgens de overgangsnormen bevorderd naar de volgende klas gymnasium, atheneum of havo.
 3. Indien een leerling aan de eisen voor bevordering voldoet, is hij automatisch bevorderd.
 4. Een leerling valt in de bespreking indien hij/zij niet aan de eisen voor bevordering voldoet maar ook niet is afgewezen (niet bevorderd).
 5. Een leerling die in de bespreking valt, is niet bevorderd tenzij de vergadering anders beslist. De vergadering kan voorwaarden voor bevordering opleggen.
 6. Andere besprekingsgevallen zijn:
  – een rapportlijst waarop het cijfer 3,4 of lager voorkomt;
  – een leerling die op grond van bijzondere omstandigheden in aanmerking komt voor

doubleren;
– doubleurs.

 1. Tijdens de bespreking wordt rekening gehouden met de bijzondere persoonlijke situatie van de leerling en met de haalbaarheid van bevordering in het komende schooljaar op hetzelfde schooltype.
 2. Doubleurs moeten een cijfergemiddelde van 6,5 halen om bevorderd te worden. Indien aan deze eis niet wordt voldaan, beslist de vergadering over de bevordering van de leerling.
 3. Indien de scores bij beide afzonderlijke attitudekwalificaties voor de helft of meer onvoldoende zijn, wordt aan het totaal aantal verliespunten 1,0 verliespunt toegevoegd.
 4. Wij streven naar een onderbouw waar in beginsel niet gedoubleerd zal worden en de leerling doorstroomt naar het voor hem/haar geschikte schooltype.
 5. Bij uitzondering kan een leerling in de onderbouw doubleren, dit naar het oordeel van de overgangsvergadering die rekening houdt met de bijzondere persoonlijke situatie van de leerling en met de haalbaarheid van bevordering komend schooljaar op hetzelfde schooltype.
 6. Een overstap van twee schoolniveaus in één keer wordt niet toegestaan.
 7. Gedurende het schooljaar is overstappen niet mogelijk tenzij de docentenvergadering anders beslist.
 8. Een leerling die in de derde klas niet reglementair is bevorderd en in de bespreking valt, kan bevorderd worden naar een bepaald profiel en afgewezen worden voor een ander profiel.
 9. De docentenvergadering kan een leerling in de derde klas de keuze geven om te doubleren, met als reden een bepaald profiel eventueel te mogen kiezen.

OLYMPIADES

Op het Bernardinuscollege willen we dat leerlingen optimaal voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en leerlingen stimuleren hun talenten te ontwikkelen. We willen ons als school niet neerleggen bij het niveau van de goede middelmaat maar juist de leerlingen stimuleren optimaal te presteren zoals in de nieuwe missie en visie van het Bernardinuscollege beschreven wordt. Deelname aan de Olympiades kan de leerlingen uitdagen om op een hoger niveau te presteren. Leerlingen die aan tweede rondes hebben deelgenomen laten weten nu echt uitgedaagd te worden. Als ze doordringen tot de landelijke finales gaan hun ogen echt open wat ze eigenlijk al beheersen en wat allemaal mogelijk is. Een leerling die vorig jaar 5e werd bij de landelijke finale gaf bv aan dat ze nu tijdens haar propedeuse Natuurkunde ook al tweedejaars vakken Scheikunde mag volgen als minor omdat ze deel heeft genomen aan de finale van de scheikunde olympiade. Dat zegt genoeg denken wij over het niveau dat onze leerlingen op deze manier kunnen bereiken. En daar doen we het toch allemaal voor …..

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider Havo-Atheneum 1 en Havo 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Monique Palmen
Teamleider Atheneum 1 en Atheneum 2, 3
06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Ronald Deumens
Teamleider Gymnasium 1 en Gymnasium 2 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN

Bij AcVa, academische vaardigheden bereiden we je voor op een academische opleiding, met methodes, technieken en normen. In samenwerking met anderen leer je goed organiseren, plannen, onderzoeken, communiceren, je standpunt verdedigen, informatie vergaren en je resultaten presenteren.

Een goede academicus of wetenschapper is nieuwsgierig, wil weten hoe iets werkt, denkt kritisch, verzamelt nauwkeurig informatie en reflecteert voortdurend op wat er gebeurt of gebeurd is. Daarvoor moet je goed naar je eigen rol durven kijken, en organiseer je samen met anderen een project. Je leert ook interpreteren: hoe je informatie op een systematische manier duidt, daar conclusies aan verbindt, hoe je het opschrijft en presenteert. Je neemt je verantwoordelijkheid, kunt positieve feedback geven en ook durven ontvangen. Zo wordt een academische werkhouding heel vanzelfsprekend.

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Ronald Deumens
Teamleider 1 t/m 6

06 43 02 90 11
r.deumens@bernardinuscollege.nl

Debbie Ceiler
Onderwijsdirecteur gymnasium

06 51 83 69 43
d.l.ceiler@bernardinuscollege.nl

Guy de Munck
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06-46216739
geaj.munck@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Monique Palmen
Teamleider 1, 2, 3

06 14 06 23 13
mpw.palmen@bernardinuscollege.nl

Jolanda Blanker
Teamleider 4, 5, 6

06 42 48 61 33
Jla.blanker@bernardinuscollege.nl

John Reumkens
Onderwijsdirecteur atheneum

06 14 06 23 87
j.j.reumkens@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

CONTACTPERSONEN

Patrick Bus
Teamleider 1, 2, 3

06 43 02 90 10
pja.bus@bernardinuscollege.nl

Sander Persoon
Teamleider 4, 5

06 51 69 68 51
s.persoon@bernardinuscollege.nl

Peter-Paul Lenssen
Onderwijsdirecteur havo

06 14 06 23 16
ptmp.lenssen@bernardinuscollege.nl

Michiel Maas
Rector van de scholen van het Bernardinuscollege

06 14 43 00 50
mthm.maas@bernardinuscollege.nl

SOCIAL MEDIA

PROFIELVERDIEPING

Vanaf 4-havo volg je een van de vier profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Wat kun je daar later allemaal mee? Naast de lessen ontmoet je mensen uit bedrijven of een hogeschool, werk je aan een stageopdracht of volg je een verrijkingsprogramma dat je elders in deze menubalk vindt. Dit is onderdeel van je Loopbaan Oriëntatie Begeleiding, gericht op het hbo. Het mooie is dat je zo ervaart en doet waar je goed in bent en welke vervolgstudie bij jou past, zodat je deze bewust kunt kiezen.

TEA

Vanaf de eerste klas leer je je kwaliteiten kennen in drie ‘stromen’:

 • Technasium waarin techniek en technologie centraal staan
 • Economie & Ondernemen met economie, ondernemen en maatschappij
 • Arts met kunst, talen en cultuur

Je werkt in een project waarin je begint met een onderzoeksvraag en ontwerpt hoe je het project vormgeeft. Vaak zijn het bedrijven die je vragen mee te denken over een oplossing, waardoor je op een boeiende manier verschillende vakken leert die hiermee te maken hebben. Je werkt samen met andere leerlingen dus het is ook belangrijk dat je goed plant en overlegt. Na afloop presenteer je de resultaten.

APOLLO

Apollo is de zoon van oppergod Zeus en Leto, een dochter van de Titanen. Hij is de meest inspirerende god van het Griekse pantheon. Als god van licht, rede en orde belichaamt hij de beschaafde kant van de menselijke natuur en als leider van de negen muzen is hij de beschermer van kunsten en wetenschappen. Omdat hij daarnaast als enige Griekse god zijn eigen naam aan de Romeinen heeft doorgegeven, en dus evenzeer Grieks als Romeins is, hebben wij hem gekozen als beschermheer van ons gymnasium.

BUSINESS SCHOOL

De Bernardinus Business School (BBS) start in klas 4. Gedurende een tweejarig programma gaan jullie in teamverband een eigen bedrijf opgericht, een junior company. Binnen je bedrijf leer je samenwerken, organiseren, presenteren, netwerken. Ook volgen jullie workshops en zijn jullie te gast bij vervolgopleidingen, bedrijven. Tevens bezoeken we plekken in de regio waar ondernemers jullie willen ondersteunen.

CAMBRIDGE

Je kunt vanaf de derde klas op havo of atheneum een internationaal erkend certificaat voor Engels halen, het zogenoemd Cambridge Certificate in Advanced English. Met dit diploma krijg je vrijstelling voor toelatingstoetsen voor het vak Engels op veel internationale opleidingen. Ook op universiteiten in Nederland volg je colleges soms in het Engels.

TECHNASIUM

Welk schooltype ook het best bij jou past, je kunt overal vanaf de start kiezen voor het Technasium. Dat is een werkvorm waarin je samen met anderen aan levensechte opdrachten werkt van bedrijven, waardoor je op een boeiende manier de standaard vakken krijgt. Bovendien leer je zo goed hoe je later samenwerkt: door goed met elkaar te overleggen, je mening te vormen en samen te organiseren, oplossingen te vinden en deze te presenteren. Tijdens de lessen Onderzoek en Ontwerpen (O&O) kruip je in de huid van een architect, ecoloog, ingenieur of medisch specialist.

DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR
DIRECT NAAR

CONTACT

ADRESGEGEGEVENS

Bernardinuscollege
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen

tel.: 045-5740150
e-mail: post@bernardinuscollege.nl
IBAN: NL02INGB066 07 32 750

SOCIAL MEDIA